Knihu Šťastné vzťahy si môžete objednať tu.

Prečo ste sa rozhodli venovať práve téme vzťahov?
Pracujem aj ako terapeut individuálne s klientmi a vzťahy sú veľmi častou témou, s ktorou prichádzajú. Niekedy si to ani neuvedomujú, prídu s mnohými inými problémami, často aj zdravotnými a po hlbšej analýze sa odkrývajú nespracované alebo problémové vzťahy s rodičmi, deťmi, príbuznými, známymi či partnermi a tiež aj nesprávny vzťah k sebe samému. Pracovať na vzťahu k sebe a k druhým ľuďom robí náš život a naše vnímanie sveta krajším, lepším a šťastnejším. Milujem ten okamih, keď sa človek prestane cítiť ako obeť okolností a vzťahov, v ktorých je a pochopí silu, ktoré plynie z vlastnej zodpovednosti vo vzťahoch a slobody v tom, ako ich vníma. Tento prerod je pre mňa až posvätným okamihom a preto sa snažím toto poznanie posunúť čo najväčšiemu počtu ľudí.

Aké problémy  v partnerstve zvyknete často riešiť na terapiách?
Je toho veľmi veľa. Od strachov, že stratíme partnera, žiarlivosť, cez problémy v pochopení rozdielov medzi mužmi a ženami, až po neschopnosť otvoriť sa a dôverovať partnerovi.  Často sa stáva, že si ženy nájdu opakovane  partnera, ktorý je k nim odmeraný, neprejavuje city a naviac ich podvádza. Zo začiatku tieto ženy zvyknú viniť mužov a majú presvedčenie, že vlastne toto správanie k mužom patrí. Z tohto bludného kruhu sa dokážu dostať von, len ak sa pozrú na vzťah k sebe. Potrebujú sa naučiť mať rady samy seba, veriť, že si lásku zaslúžia a prekódovať presvedčenia, ktoré o vzťahoch majú ako na príklad, že vzťah prináša utrpenie a že pre muža je daný vzorec správania sa typický. Na terapie mi chodí aj veľmi veľa mladých ľudí. Veľmi ma to teší, lebo vidím zmenu s prichádzajúcou novou generáciou. Odsledovala som však aj opakujúci sa negatívny vzorec. Mnohé maminky svojich synov vychovávali tak, že odmenou za dobré správanie je ich prejav lásky. A toto si muži nesú do svojich nových partnerských vzťahov.  Majú pocit, že lásku si musia zaslúžiť a priťahujú si partnerky, ktoré im to zrkadlia. Títo muži potrebujú nájsť svoju mužskú silu, vzdať sa role poslušného chlapca ovládaného ženskou silou, aby mohli vznikať harmonické a rovnocenné vzťahy medzi mužmi a ženami.

Ako vnímate vzťahy vy?
Vzťahy sú veľkým nástrojom poznávania. Záleží na tom, kde sa vo svojom učení nachádzame. Podľa toho sa mení aj pohľad na ne, a tým sa menia aj rady, ktoré sa akoby stávajú v danom momente  platnými pre prácu na vzťahoch. Vnímam, že je pre každého podstatné, aby si prešiel každým krokom. Najskôr sme obete, ktoré trpia kvôli druhým. Potom sa stávame tvorcami vzťahov a poznávame seba. Ďalej sa učíme prijímať druhých ako súčasť celku a nakoniec cítime, že sme celok. Vo vzťahoch sa vieme dopracovať k veľkému súcitu a láske voči komukoľvek a postupne aj k ľudstvu ako takému. Je to dlhá, krásna, no náročná cesta.

Ktoré  vzťahy sú podľa vás najnáročnejšie?
Myslím, že to každý vníma individuálne podľa témy, ktorú aktuálne rieši v živote. Ale ak milujeme seba, odkrývame ilúzie, ktoré sme o sebe nadobudli a nedovolíme, aby sme si ubližovali nosením pseudokrívd, ilúziami viny, či nosením bremien druhých. Preto vnímam vzťah k sebe samému ako kľúčový a nedá sa pracovať na vzťahoch bez toho, aby sme pracovali aj na vzťahu k sebe. Život a situácie, ktoré zažívame, nám dookola ukazujú, čo potrebujeme poliečiť, až kým to nepochopíme. Objavujeme sebalásku, liečime si vzťahy s našimi predkami v minulosti, aby sme boli schopní vytvárať zdravšie vzťahy v budúcnosti. Ja vnímam aj ako veľkú tému partnerské vzťahy, ktoré majú svoje zvláštne postavenie v hierarchii vzťahov. Vyžadujú si neustálu prácu na sebe, ale aj na vzťahu samotnom.

Aký je váš partnerský vzťah?
S manželom sme spolu dvanásť rokov. Myslím, že nás naše okolie vníma ako ideálny pár. Nie raz som od svojich priateliek počula, aké to máme ľahké, keď mám „vedomého muža“. Ale v skutočnosti sme pár, ktorý tiež neustále musí na sebe pracovať a prešiel si množstvom kríz a problémov. Pravdepodobne nás spoločne čaká ešte veľa tém a práce na sebe. Je naozaj dobré, keď s partnerom máte spoločné vízie a rovnaký svetonázor. Navzájom sa podporujeme a dôverujeme si.  Náš vzťah stojí na pevných základoch. Ale tiež sme si až príliš podobní, tvrdohlaví, temperamentní, s podobnými zraneniami a niekedy to u nás vyzerá ako talianske manželstvo. Sme si navzájom veľkými zrkadlami. Preto sme nútení stále hľadať cesty a spôsob, ako vzťah udržať živý a zároveň harmonický. V knihe Štastné vzťahy píšem rady, ktoré som sama na našom vzťahu vyskúšala a ktoré nám pomohli v tých ťažších časoch.

Toto možno narúša aj váš vzťah:
• Nerešpektovanie a nepochopenie rozdielov medzi mužom a ženou, nepoznanie polarity.
• Nedostatočná dôvernosť a otvorenosť vo vzťahu.
• Neochota liečiť vlastné zranenia a prenášanie zodpovednosti za svoje bolesti na partnera.
• Škodlivé narábanie s emóciami, nezvládanie konfliktných situácií.
• Hra na obeť a spasiteľa.
• Nevedomé milovanie, neporozumenie si v sexuálnej rovine.
• Strata polarity.
• Snaha zmeniť správanie partnera.
• Očakávania, že partner nás urobí šťastným.
• Zlá komunikácia.
• Strata pozornosti voči partnerovi.
• Zameranie pozornosti na partnerove negatíva.
• Strach.
• Ľahostajnosť.
• Sebectvo.

Čo je najdôležitejšie vo vzťahoch?
Pre mňa je to vnútorné oslobodenie sa od ilúzií a precitnutie v skutočnej pravde a láske voči všetkému stvorenému. Myslím, že to je cieľ, ku ktorému smerujeme. Možno predtým potrebujeme urobiť veľa krokov, ale ten potenciál máme všetci v sebe. Každé malé priblíženie sa k tomuto cieľu nás vnútorne napĺňa a oslobodzuje.

Máte pre nás nejaké dobré rady ako na to?
Podstatné je vnútorné poznanie a autentický vnútorný proces. Je rozdiel vedieť, že je dobré druhému odpustiť a naozaj to urobiť. Nestačí, aby poznanie prešlo rozumom, musí prejsť srdcom. Prvé nás len smeruje, ale druhé skutočne transformuje. Bez tohto vnútorného procesu niet zmeny. Preto je potrebné otvárať svoje srdce bezpodmienečnej láske. Dobré  je začať akýmikoľvek krokmi, ktoré nás vedú správnym smerom. Niekedy stačí slovo či veta a my si uvedomíme, že naše vzťahy a život môžu byť lepšie. Urobíme rozhodnutie pre zmenu a naša pozornosť nás k nej bude viesť. Najskôr to budeme spracovávať rozumom, presviedčať sa, že je to pre nás dobré. A raz príde moment, keď to plne precítime. Vtedy zistíme, že sme získali oveľa viac ako sme si vedeli predstaviť.  

O čom je vaša nová kniha, komu jej prečítanie môže pomôcť?
Kniha je o rôznych vzťahoch, ktoré počas života máme. Vzťah k sebe, k životu, k predkom, potomstvu, partnerom a iným ľuďom. Teoretické časti, v ktorých sa snažím ukázať cestu a možnosti, ako pracovať na sebe v tejto téme, sú popredkávané príbehom hlavnej hrdinky Kláry a jej rodiny. Klára si po rozvode s manželom prechádza ťažkým obdobím a okolnosti, ktoré jej život prináša ju privádzajú na cestu sebapoznania a sebapremeny. Vďaka vzťahom vo svojom živote prekračuje vlastné hranice a spoznáva, kým je. Každý jeden životný príbeh je formovaný a definovaný vzťahmi s druhými. Jedno nejde úplne oddeliť od druhého. V knihe čitateľ nájde aj meditácie, úlohy, afirmácie či praktické rady, ktoré mu môžu pomôcť v každodennom živote. Kniha môže byť nápomocná každému, kto hľadá cestu ako sa cítiť spokojnejší a šťastnejší vo vzťahoch. Téma vzťahov sa však dotýka každého jedného z nás.

Vzťah nemusí byť dokonalý
Vzťah sám osebe šťastie neprinesie. Vzdajte sa očakávaní. Nahliadajte na vzťah ako na cestu rastu. Očakávanie bráni v prúdení čistej lásky. V každom vzťahu je potrebná sloboda. Ste zodpovední za svoju polovicu vzťahu, nepreberajte na seba zodpovednosť za druhú polovicu. Nie je to ani možné. Odoberte vzťahom gloriolu – že majú byť dokonalé. V reálnom živote prosto také nie sú, napriek tomu nám prinášajú skutočný zmysel života, radosť aj lásku.
Úloha: Porozmýšľajte, aké je vaše presvedčenie o  vzťahoch, pre ktoré máte nereálne alebo neadekvátne očakávania a zažívate vnútornú nespokojnosť, prípadne frustráciu. Vedome sa týchto očakávaní vzdajte. Prijmite aktuálny stav vašich vzťahov, aby ste sa mohli oslobodiť a začať ich vedome pestovať.

Afirmácia: 
„Vo svojom vnútri cítim slobodu vo vzťahoch. Vnímam ich z pohľadu vlastného prežívania a pocitov, vzdávam sa kritérií stanovených druhými.“

Meditácia otvorenie srdca pre život
Pokojne si ľahnite alebo sadnite, zatvorte oči a vnímajte svoj dych. Započúvajte sa do vlastného tela, vnímajte, ako vstupuje do vás každým nádychom nová, čistá energia života. Čerstvý vzduch vstupuje do vašich pľúc a kyslík prechádza do vášho krvného obehu. Započúvajte sa do jedinečného rytmu vášho bytia, vnímajte a cíťte, ako krv prúdi v celom vašom tele a roznáša ozdravujúcu energiu každej vašej bunke. Sledujte, ako sa všetko nepotrebné vo vašom tele hromadí v pľúcach a spolu s výdychom opúšťa vaše telo. Vnímajte dokonalosť, s akou vaše telo presne vie, čo má robiť bez toho, aby ste to museli riadiť. Táto dokonalosť sa nachádza v celej prírode, v celom vesmíre. Všetko funguje bez našej vôle a mysle. Bytie je tvorené dokonalou harmóniou, jedinečnosťou, láskou. Táto dokonalosť je prítomná aj vo vás. Voľne dýchajte ďalej a uvedomujte si tento zázrak života, ktorý sa vo vás deje. Započúvajte sa do tlkotu vášho srdca, ktorý znie v jedinečnom rytme. Znie ako nádherná hudba, ktorá je súčasťou dokonalej symfónie našej Zeme. Vy v nej máte svoje jedinečné miesto, bez vášho tónu by táto symfónia nebola úplná. Vnímajte, ako táto hudba z vášho srdca vychádza von a súznie s celým svojím okolím. Spolu s týmito tónmi vyžaruje z vášho srdca do vášho tela a aj z neho von zlato-dúhové svetlo harmónie lásky. Zaplavuje vás aj vaše okolie. Uvoľňujte svoje srdce aj celý svoj hrudník, aby svetlo mohlo svietiť slobodne. Zhlboka sa nadýchnite do oblasti srdca a vnímajte, ako sa s nádychom lomia a miznú všetky zábrany, ktoré tam sú a ktoré bránili hudbe a svetlu voľne plynúť. Pri každom výdychu vnímajte slobodu a úľavu, ktoré prichádzajú. Zázrak života je vo vás bez akéhokoľvek vášho pričinenia. Deje sa vo vašom tele neustále, bez ohľadu na vašu minulosť, na vaše rozhodnutia a to, čo ste kedy urobili. Je tu a bude. Život je v každej vašej bunke, prúdi slobodne a bezpodmienečne. Pocíťte vďačnosť za zázrak života, ktorý je vo vás. Všetko živé je tvorené láskou, tak ako aj vy. Láska je život a vy ste plní života, plní lásky. Povedzte si: Milujem život vo mne a otváram svoje srdce životu. S láskou a vďačnosťou prijímam dar života, ktorý mi bol daný. Viem, že tento dar je bezpodmienečný a bol mi daný láskou, ktorá vo mne neustále prúdi a bez ohľadu na okolnosti je vždy prítomná. Ďakujem tejto dokonalosti, ktorá je vo mne. S dôverou sa otváram životu.