Balans diár na šťastný rok 2022

 

 

Ak túžite mať vo svojom živote viac lásky, začnite od seba. Láska totiž nie je len o vzťahu medzi dvomi ľuďmi, ale aj o tom, aký vzťah máme sami k sebe. Čím viac lásky dávame sami sebe, tým viac lásky dokážeme dávať aj prijímať.

 

 

Balans diár na šťastný rok 2022

 

 

Takto posilníte sebalásku
• Denne vyslovujte vďačnosť Bohu za život a za všetko, čo vám venoval. Ďakujte za svoju povahu, múdrosť, fyzickú alebo duševnú krásu.
• Často sa na seba usmievajte – napr. vždy, keď sa pozriete do zrkadla. Úsmev má zázračnú moc. Takto sa stotožníte s teóriou, že sa páčite sebe samému. Hladkajte sa, povedzte svojmu telu, aké je krásne a ako ho ľúbite. Prihovárajte sa jednotlivým orgánom a tešte ich hrejivými slovami.
Balans diár na šťastný rok 2022

• Kontrolujte svoju myseľ. Vlievajte do nej pozitívne presvedčenia, mantry, afirmácie. Postupne tak zvýšite sebalásku a začnete pociťovať aj zmeny vo svojom živote.
• Prihovárajte sa svojmu vnútornému dieťaťu. Každý z nás má v sebe ukryté svoje vnútorné dieťa, začnite načúvať jeho potrebám a plňte ich. Láskou voči dieťaťu v sebe posilňujete lásku voči svojej celistvosti.
• Starajte sa o svoje fyzično i psychično. Jedzte zdravú stravu, dostatočne sa hýbte, športujte, nezanedbávajte oddych, relax a dovolenky. Aj takýmto spôsobom dávajte najavo, že vaša sebaláska je silná a neoblomná.
• Nasávajte duchovné alebo spirituálne poznatky. Čítajte motivačnú literatúru, navštevujte koučovacie kurzy alebo prednášky. Všetko, čo urobíte pre vlastné Ja, zveľaďuje sebalásku.
Balans diár na šťastný rok 2022

• Vykonávajte také pracovné činnosti, ktoré vás duševne aj materiálne uspokojujú. Ak robíte to, čo vo vás nevytvára pocity šťastia a spokojnosti, idete proti sebe, a teda odkrajujete zo sebalásky.
• Obklopujte sa rezonančnými ľuďmi. Odstrihnite sa od jedincov, s ktorými sa necítite dobre – ktorí vám kradnú pozitivitu a dopujú vás vlastnými negatívnymi vibráciami. Budujte vzťahy, v ktorých vládne vyváženosť, funguje v nich jednota medzi vydanou a prijatou energiou. Lásku dávate, ale i prijímate. Naučte sa hovoriť „nie“. Uvedomte si, že máte absolútne právo odmietnuť to, čo nechcete, čo si neželáte. Prejavujte pravú a čistú podstatu osobnosti – bez schovávania alebo skresľovania emócií. Zdravo sebavedomý človek má vlastnú tvár – a nehanbí sa za ňu.
• Často siahajte po červených, oranžových alebo zlatožltých minerálnych kameňoch. Sebalásku umocňuje koral, karneol, adulár, oranžový kalcit alebo jantár. Z arómoterapie vyskúšajte santalové drevo.

 

 

Balans diár na šťastný rok 2022